Data Trainingen

– Vervolgtraining EMDR voor volwassenen (V3)

Dag 1: vrijdag 14 december 2018 (ochtend, middag en avond)
Dag 2: zaterdag 15 december 2018 (ochtend, middag)
Dag 3: zaterdag 19 januari 2019 (ochtend, middag)
Dag 4: zaterdag 16 maart 2019 (ochtend, middag)


– Basistraining EMDR voor volwassenen (B6)

Dag 1: vrijdag 19 april 2019 (ochtend, middag en avond)
Dag 2: zaterdag 20 april 2019 (ochtend, middag)
Dag 3: zaterdag 8 juni 2019 (ochtend, middag)
Dag 4: zaterdag 6 juli 2019 (ochtend, middag)


– Vervolgtraining EMDR voor volwassenen (V4)

Dag 1: vrijdag 17 mei 2019 (ochtend, middag en avond)
Dag 2: zaterdag 18 mei 2019 (ochtend, middag)
Dag 3: zaterdag 22 juni 2019 (ochtend, middag)
Dag 4: zaterdag 31 augustus 2019 (ochtend, middag)


– Basistraining EMDR voor volwassenen (B7)

Dag 1: vrijdag 1 november 2019 (ochtend, middag en avond)
Dag 2: zaterdag 2 november 2019 (ochtend, middag)
Dag 3: zaterdag 14 december 2019 (ochtend, middag)
Dag 4: zaterdag 1 februari 2020 (ochtend, middag)


– Vervolgtraining EMDR voor volwassenen (V5)

Dag 1: vrijdag 22 november 2019 (ochtend, middag en avond)
Dag 2: zaterdag 23 november 2019 (ochtend, middag)
Dag 3: zaterdag 18 januari 2020 (ochtend, middag)
Dag 4: zaterdag 7 maart 2020 (ochtend, middag)